Avis Legal:

Tots els continguts que es publiquen a través d’aquest web, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, com també el seu disseny gràfic, codis font i qualsevol altre material són titularitat de Kit’s Llar Integral, S.L. o de tercers que ens han autoritzat a utilitzar-los.

L’usuari es compromet a abstenir-se de: reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts. En aquest sentit, l’usuari no podrà suprimir, manipular ni alterar de cap altra manera el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de Kit’s Llar Integral, S.L. o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’usuari es compromet, a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol tipus de material propietat d’aquest web, com també a abstenir-se de realitzar actes que:

– Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;

– Constitueixin, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial o vulnerin les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

– Incorporin virus que puguin danyar o impedir el funcionament normal del web. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que Kit’s Llar Integral, S.L. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions.

Adreça:
  • C/ Bonavista 33, 1-4
  • AD500 Andorra la Vella
  • (Andorra)
Contacte:
  • Tlf.+376 68 46 89
  • ecastillo@edinteriorisme.com